آشنایی با کپسول آتشنشانی بیوورسال

کپسول های بیوورسال به صورت کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی قابل توجهی دارد. بیوورسال باامکان محصور کردن هیدروکربن ها، آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.

مواد آتش خاموش کن بیورسال ساخت کشور آلمان می باشد یک خاموش کننده بی نظیر که با استفاده از تکنولوژی فوق مدرن به منظور خاموش کردن آتش های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. کپسول خاموش کننده بیوورسال قابلیت خاموش کردن آتش در فضای سه بعدی را دارا می باشد.

بیوورسال حافظ محیط زیست، غیر مخرب برای انسان و زیستگاه گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت می باشد و از ایجاد هرگونه خوردگی و صدمه به تاسیسات و تجهیزات جلوگیری می نماید. گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده خطرناک “بک درافت “جلوگیری نموده در نتیجه امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین می کند.درضمن بیوورسال پاک کننده قوی آلاینده های نفتی نیز می باشد

استفاده از کپسول های بیورسال دارای توجیه اقتصادی بسیار بالایی است . ضریب مصرف مواد بیوورسال در عملیات اطفاء بسیار پائین بوده لذا با مصرف کمتر ی ازمواد حجم زیادی از حریق اطفا گردیده و هزینه های اطفاء کاهش می یابد. این کپسول ها هر سه سال یکبار نیاز به شارژ مجدد دارند در نتیجه کلیه هزینه هاي شارژ طی این دوره حذف و صرفه جویی خواهد شد.

در مجموع سرعت عملیاتی بالا و قابلیت های زیست محیطی و خواص پالایش اکو سیستم مواد بیوورسال وهزینه پایین اطفاء حریق سبب شده که کپسولهای آتشنشانی بیوورسال مورد توجه واقع شود.