بازرسی و شارژ کپسول های اطفای حریق چند وقت یکبار انجام می شود؟

بازرسی 6 ماهه

در این بازرسی برخی از کپسول های آتش نشانی به صورت تصادفی انتخاب شده و در یک حریق آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که 10% از وزن یک کپسول کاسته شده باشد باید مجددا آن را شارژ نمایید.

 بازرسی و آزمون سالیانه

تمام کپسول های آتش نشانی به غیر از کپسول های CO2 می بایست سالانه شارژ شوند. کپسول های CO2 می بایست هر دو سال یکبار شارژ شوند و هر دو سال نیز تحت آزمایش هیدرواستاتیکی قرار گیرد. جهت استفاده کارآمد می باست قبل از استفاده چندین بار سر و ته شود.

زمان شارژ کپسول آتش نشانی co2

زمان شارژ کپسول آتش نشانی co2 چگونه است؟ برخلاف سایر کپسول های آتش نشانی که می بایست سالانه شارژ شوند. کپسول های CO2 را می توان هر دو سال یکبار شارژ نمود. اما اگر از کپسول آتش نشانی استفاده نموده اید قضیه متفاوت خواهد بود زیرا بعد از استفاده صرف نظر نوع کپسول آن را مجددا شارژ نمایید.