خاموش کننده آتش مه شکن

کپسول آتش نشانی مه شکن در آتش سوزی های کلاس A ، B ، C ، F و برق بسیار مؤثر است.

طراحی منحصر به فرد نازل مافوق صوت خاموش کننده آب غبار باعث ایجاد پرده میکروسکوپی می شود و میزان اکسیژن را کاهش می دهد. خاموش کننده های مه غوطه وری در مورد آتش سوزی های ناشی از برق نیز ایمن هستند ، زیرا غبار آب برق ندارد و غبار آب مگس هایی تشکیل نمی دهد که می تواند منجر به برق شود.