خاموش کننده های شیمیایی فومی


کپسول آتش نشانی فوم یا پودر خشک با نیتروژن فشرده شده به عنوان پیشرانه هستند. آنها با خاموش کردن آتش کار می کنند: وقتی یک لایه پودر یا کف را روی آتش قرار می دهید ، سوخت را از اکسیژن اطراف آن قطع می کنید و آتش بیرون می آید.