مرکز آسان مهار با اخذ مجوز رسمی از اتحادیه آتش نشانی و تجهیزات ایمنی و اطفاءحریق با دارابودن کارگاهی مجهز با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات موجود از قبیل دستگاه پودر پرکن و تزریق پودر و تزریق گاز ازت N2 و تزریق گاز CO2 وگیره های پیوناتیک و سایر لوازمات جانبی ومورد نیاز ،در زمینه شارژکپسول های آتش نشانی ،فروش کپسول،نصب و فروش تجهیزات اعلام حریق(دتکتور،دودی و حرارتی،شستی و آژیر خطر)و تجهیزات اطفاءحریق(اسپینگر،فایرباکس،کپسول و…)فعالیت می نماید و در این رابطه به منظور ارتقاءکیفیت و افزایش ضریب ایمنی کپسول های اطفاءحریق ،از پودرها و گازهای استاندارد و مورد تایید سازمان آتش نشانی استفاده می نماید و در نهایت کلیه کپسول های فروخته شده وشارژشده به مدت یک سال نزد بیمه آسیا،تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار می گیرند.

شایان ذکر است با توجه به درجه اهمیت بالای موضوع اطفاءحریق و ارتباط مستقیم آن با جان و مال انسان ها ،این واحد خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال دانسته و وجدان کاری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است و تلاش می نماید تا با شارژکپسول های اطفاءحریق به صورت استاندارد وبا کیفیت قابل قبول ،سهم موثری در محافظت از اموال وجان مردم را داشته باشد.

علیهذا معروض می دارد این واحد تا کنون افتخار همکاری با اشخاص حقیقی وحقوقی جهت فروش ویا شارژکپسول آتش نشانی را داشته است.

(مرکز فروش و شارژ کپسول های آتش نشانی)