طبق یک تقسیم بندی، ۶ کلاس مختلف آتش بر حسب ماده سوختنی وجود دارد

  • کلاس A آتش ناشی از سوختن مواد جامد معدنی مانند کاغذ و چوب می باشد.
  • کلاس B آتش ناشی از سوختن مایعات قابل اشتعال مانند روغن،گریس، الکل و نفت می باشد.
  • کلاس C آتش ناشی از سوختن گازها می باشد.
  • کلاس D آتش ناشی از سوختن فلزات قابل اشتعال مانند سدیم و پتاسیم می باشد.
  • کلاس E آتش ناشی از اتصالات وسایل برقی می باشد.
  • کلاس F آتش ناشی از چربیهای غذایی می باشد.

بر این اساس ۶ نوع پودر خاموش کننده تولید شده است که هر کدام مخصوص خاموش کردن یک گروه از آتش های فوق هستند. بر روی بدنه کپسول آتش نشانی پودر و گاز نیز، کلاس پودر خاموش کننده داخل کپسول ذکر می شود که همیشه ۲ یا ۳ گروه را شامل است. مثلا ABC یا BC و یا BCE . با این کار کاربر می داند که این کپسول آتش نشانی پودر و گاز برای خاموش کردن آتش ناشی از چه موادی مناسب است. اما در انتها قدری از محل کاربرد کپسول آتش نشانی پودری بگوییم.