عواملی که باعث آتش سوزی در خودرو می‌شوند


نشت سیستم سوخت رسانی 

نقص و نشت در سیستم های سوخت رسانی یکی از شایع ترین عوامل بروز آتش در وسایل نقلیه است. دلایل زیادی وجود دارد که باعث بروز نشت در سیستم سوخت رسانی می شود. تعداد زیادی در مایعات در خوردو خاصیت سمس, خورندگی و قابلیت اشتعال دارند  که از بین این مایعات بنزین یکی از خطرناک ترین مایع ها است. بنزین این قابلیت را دارد که در دمای 8 درجه تنها با یک جرقه کوچک شعله ور شود. این کار به صورت معمول در داخل موتور خودرو اتفاق می افتد. بنابراین اگر بنزین در هنگام آتش سوزی بر روی قطعات داغ خودرو بریزد در کسری از زمان آتش خواهد گرفت. از اینرو یکی از کارهای استاندارد این است که همواره به خودرو خود توجه کنید و اگر بوی بنزین را احساس کردید هرچه زودتر برای تعمیر آن اقدام کنید.

نقص سیستم الکتریکی خودرو

دومین دلیل برای آتش سوزی خودرو می تواند ناشی از نقص  سیستم الکتریکی خودرو باشد. از انجایی که باتری خودرو میزان برق مورد نیاز برای ماشین را فراهم می کند از اینرو می تواند باعث بروز نواقص زیادی شود، بنابراین بهتر است که هر از گاهی اتصالات و وضعیت باتری خود را چک کنید. لخت بودن سیم می تواند باعث آتش سوزی شود. هنگامی که باتری در وضعیت رانندگی در حال شارژ شدن است، مخلوطی از بخار الکترولیت و گاز هیدروژن ممکن است از آن خارج شود که باعث خوردگی و پوسیدگی باتری و اتصالات می شود که می تواند خطراتی به همراه داشته باشد.

نشت مایعات خودرو
خودروهای سواری و و وسایل نقلیه مایعات زیادی با قابلیت اشتعال دارند که می توان به  بنزین و گازوئیل، روغن موتور، روغن هیدرولیک و روغن ترمز اشاره کرد. هنگام روشن بودن خودرو این مایعات در حال گردش هستند و در صورت اینکه مسیرهای انتقال دارای مشکل باشند و سوراخ باشند می تواند نشتی داشته باشد و باعث بروز آتش سوزی شود. این موارد تنها برخی از دلایلی و نواقصی است که می توان باعث آتش سوزی خودرو شود.