کپسول آتش نشانی مناسب آشپزخانه

کپسول آتش نشانی مخصوص آشپزخانه حاوی نوع خاصی از مواد شیمیایی خیس با نام (wet chemical) می باشد که می توانید برای آتش سوزی مواد خوراکی و روغن های خوراکی استفاده نمایید. از ترکیبات این کپسول آتش نشانی می توان به بی کربانات پتاسیم اشاره کردکه در دمای بالا به دی اکسید کربن تبدیل می شود و موجب کاهش اکسیژن در نتیجه خفه کردن آتش می انجامد. اطفای حریق ناشی از آتش سوزی روغن های خوراکی و … نیاز به مهارت خاصی دارد. که در صورت عدم استفاده از کپسول آتش نشانی می بایست با پتوهای خاصی که از نوع ضد حریق تیز می باشند آتش را خاموش کنید.