اهمیت نگهداری وشارژ کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی منحصرا برای حفاظت از شما و خانواده اتان استفاده نمی شود ،بلکه جهت حفظ و پشتیبانی از نوشته ها ، تجهیزات و احتمالا تمامی دارایی هاتان است.کم و کاستی های منزلتان را بررسی کنید زیرا از اهمیت زیادی برای شما و خانواده اتان برخوردار است.داشتن خاموش کننده…